Blog Rent4Place
Historia biur open space — jak się zaczęła? 23.07.2024

Historia biur open space — jak się zaczęła?

W ostatnich dekadach biura open space stały się nieodłącznym elementem wielu miejsc pracy na całym świecie. Zamiast tradycyjnych kabin i biurek, coraz więcej firm decyduje się na otwartą przestrzeń, gdzie pracownicy mogą pracować w jednym pomieszczeniu bez fizycznych barier. Jednak historia biur open space sięga daleko wstecz, a ich ewolucja jest fascynującym odzwierciedleniem zmieniających się trendów w sposobie myślenia o pracy, kulturze korporacyjnej i architekturze biurowej. 

Czym są biura open space?

Biura open space to rodzaj przestrzeni biurowej, w której brakuje tradycyjnych ścianek działowych i pokoi. Zamiast tego, pracownicy pracują w jednym otwartym pomieszczeniu, zazwyczaj przy wspólnych stołach lub biurkach. Historia biur open space, stale się rozwija i ewoluuje.  Mogą one przyjmować różne formy, od dużych sal z wieloma stołami, po bardziej zindywidualizowane przestrzenie z grupami biurek. Często wykorzystuje się również różne strefy, takie jak: lobby wyposażone w budki akustyczne, specjalnie wydzielone miejsca do spotkań, czy kuchnie, aby zapewnić pracownikom różnorodne miejsca do pracy i odpoczynku.

Jak się zaczęła historia biur open space?

Historia biur open space sięga korzeniami XX wieku, gdy architekci i przedsiębiorcy zaczęli eksperymentować z nowymi sposobami organizacji przestrzeni biurowej. Początkowo wprowadzane jako środek racjonalizacji pracy i zwiększenia interakcji między pracownikami, biura open space stały się symbolem elastyczności, współpracy i innowacyjności w środowisku pracy.

Kto wymyślił biura open space?

Pomysł na biura open space można śledzić do kilku różnych źródeł, ale jedną z kluczowych postaci w historii open space i całego krążącego wokół niego konceptu był Frank Lloyd Wright, znany amerykański architekt działający na przełomie XIX i XX wieku. W latach 30. XX wieku Wright zaprojektował biura dla firmy Johnson Wax Company w Racine, Wisconsin, które charakteryzowały się otwartymi przestrzeniami i minimalnym wykorzystaniem ścianek biurowych.

Jakie były idee przyświecające twórcom biur open space?

Twórcy biur open space kierowali się kilkoma głównymi ideami:

  • współpraca i komunikacja - jedną z głównych idei było stworzenie środowiska sprzyjającego współpracy i komunikacji między pracownikami. Twórcy biur open space chcieli zachęcić do swobodnej wymiany pomysłów i informacji między członkami zespołu;
  • elastyczność - biura open space miały być bardziej elastyczne i łatwiejsze do dostosowania do zmieniających się potrzeb firmy. Zamiast sztywnych układów pokoi czy biurek, otwarte przestrzenie mogły być łatwo przearanżowane, aby sprostać różnym projektom i wymaganiom zespołów;
  • przyjazne środowisko pracy - twórcy biur open space starali się tworzyć przyjazne środowisko pracy, które byłoby bardziej otwarte, jasne i przestronne. Duże okna, naturalne światło oraz otwarte przestrzenie miały stworzyć atmosferę sprzyjającą kreatywności, koncentracji i dobremu samopoczuciu pracowników;
  • efektywność i wydajność - wielu twórców biur open space wierzyło, że tego typu środowiska pracy mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i wydajności pracowników poprzez łatwiejszą komunikację, szybsze rozwiązywanie problemów oraz lepszą współpracę nad projektami;
  • korzyści finansowe - biura open space mogą być również bardziej ekonomiczne niż tradycyjne biura z wieloma pokojami, ponieważ wykorzystują przestrzeń bardziej efektywnie, wymagając mniej materiałów budowlanych i zapewniając większą liczbę miejsc pracy na metr kwadratowy.

Jak ewoluowały biura open space na przestrzeni lat?

Historia biur open space jest bardzo ciekawa. Ewoluowała ona znacząco na przestrzeni lat, od początkowych koncepcji po bardziej zaawansowane i zróżnicowane podejścia. Pierwotnie biura open space były prostymi, otwartymi przestrzeniami, zwykle złożonymi z grup biurek ustawionych w jednym dużym pomieszczeniu. Ich głównym celem było promowanie współpracy i komunikacji poprzez usunięcie fizycznych barier oraz ograniczenie powierzchni biura.

 

W miarę rozwoju biur open space zaczęto wprowadzać bardziej zróżnicowane strefy wewnątrz przestrzeni, takie jak obszary do spotkań, przestrzenie chilloutowe, kuchnie czy strefy koncentracji. To miało na celu zapewnienie pracownikom różnorodnych miejsc do pracy i odpoczynku, zgodnie z ich potrzebami i preferencjami.

 

W miarę jak biura open space zyskiwały na popularności, pojawiła się większa świadomość znaczenia odpowiedniego projektowania akustycznego. Dobre zarządzanie hałasem stało się kluczowym czynnikiem, aby zapewnić pracownikom odpowiednią prywatność i koncentrację w otwartych przestrzeniach.

 

W miarę rosnącej krytyki związanej z brakiem prywatności i koncentracji w biurach open space projektanci zaczęli szukać sposobów na zrównoważenie otwartości przestrzeni z potrzebą prywatności i koncentracji. Wprowadzono na przykład rozwiązania takie jak przegrody akustyczne, strefy ciche i strefy przeznaczone do spotkań, aby zapewnić pracownikom różnorodne środowisko pracy.

Jakie są główne zalety i wady biur open space?

Biura open space mają wiele zalet, ale również niosą ze sobą pewne wady. Pozytywne aspekty są takie, że sprzyjają łatwiejszej współpracy i komunikacji między pracownikami, często pozwalają na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni w porównaniu z tradycyjnymi biurami z wieloma pokojami, a także mogą tworzyć atmosferę otwartości, wspierającą kreatywność, innowacyjność i poczucie wspólnoty w zespole.

 

Niestety biura open space mogą też ograniczać poczucie prywatności pracowników. Niektórzy pracownicy mogą mieć trudności z koncentracją w tego typu miejscu, ze względu na liczne bodźce z otoczenia. Współdzielenie przestrzeni może prowadzić do konfliktów między pracownikami, zwłaszcza jeśli mają one różne preferencje dotyczące otoczenia pracy.

Jaki wpływ mają biura open space na produktywność i komunikację pracowników?

Biura open space mogą tworzyć dynamiczne i energiczne środowisko pracy, co może pobudzać kreatywność i innowacyjność. Dzięki braku fizycznych przegród i otwartej przestrzeni pracownicy mogą łatwiej komunikować się i współpracować bez konieczności przejścia przez bariery fizyczne. Zawsze jednak decyzję o zastosowanym w przestrzeni rozwiązaniu należy podjąć na podstawie wcześniejszej analizy stylów pracy.

 
Podziel się artykułem:

Komentarze

  • Brak komentarzy