Blog Rent4Place
Przestrzenie biurowe open space, - jak wykorzystać przestrzeń biurową? 23.07.2024

Przestrzenie biurowe open space, - jak wykorzystać przestrzeń biurową?

Dobre miejsce pracy to takie, które sprzyja efektywności i komfortowi pracowników. Dobrze przemyślana przestrzeń użytkowa, dostosowana do ciągle ewoluujących potrzeb i specyfiki zadań wykonywanych przez zespół, jest kluczowym elementem osiągnięcia tego celu. Modyfikacje w układzie biura oraz optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni to zadania wymagające nieco wysiłku, ale przynoszą wymierne korzyści. Przestrzenie biurowe typu open space zyskują coraz większą popularność. Ich otwarty charakter sprzyja komunikacji i integracji zespołu, a także umożliwia elastyczne dostosowanie aranżacji do bieżących potrzeb.

Na czym polega maksymalne wykorzystanie przestrzeni biurowej?

Maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowej to inaczej optymalne zagospodarowanie dostępnego miejsca do pracy w celu zwiększenia efektywności i minimalizacji przestojów. Organizacja przestrzeni biurowej obejmuje projektowanie wszystkiego tak, aby wykorzystać dostępną przestrzeń, zapewniając jednocześnie komfort i produktywność pracowników.

Jest wiele metod, które wspomagają maksymalne wykorzystanie przestrzeni, na przykład podzielenie otwartej przestrzeni na funkcjonalne strefy, czy tak zwany hot desking, czyli bardzo popularny w ostatnim czasie system organizacji pracy, w którym konkretne stanowisko nie jest przypisane do jednego pracownika - można zajmować je wymiennie. 

Jak układ biurek wpływa na dynamikę zespołu?

Rozkład biurek w firmie może mieć bardzo duży wpływ na dynamikę pracy całego zespołu. Otwarty układ biurek, gdzie pracownicy z różnych działów są blisko siebie, może sprzyjać spontanicznej komunikacji i współpracy między nimi. To z kolei może prowadzić do lepszej wymiany pomysłów, szybszego rozwiązywania problemów i zwiększenia efektywności zespołu. 

 

Jeżeli w firmie miejsce ma układ biurek w postaci wysp oddzielonych ściankami, zapewni to pracownikom zdecydowanie większą prywatność i skoncentrowaną przestrzeń do pracy. Dla niektórych osób istotne jest posiadanie swojego własnego miejsca pracy, gdzie mogą skupić się na wykonywaniu zadań bez zakłóceń. 

 

Układ biurek będzie zatem odzwierciedleniem kultury organizacyjnej. Na przykład firma, która promuje otwartą strukturę, może zdecydować się na układ biurek w formie open space, podczas gdy organizacja ceniąca prywatność będzie preferowała zamknięte stanowiska.

Jakie są innowacyjne strategie wykorzystania przestrzeni biurowej?

Współczesne biura bardzo często opierają się na organizacji w modelu open space. Przestrzenie biurowe open space to koncepcja, według której promuje się otwartą, elastyczną i współpracującą atmosferę. W takim środowisku fizyczne bariery, takie jak ściany i przegrody, są minimalizowane lub całkowicie usuwane, co sprzyja łatwiejszej komunikacji i współpracy między pracownikami. Najważniejsze cechy takiego rozwiązania to:

  • brak tradycyjnych ścian oddzielających pracowników;
  • wolna konfiguracja przestrzeni;
  • łatwość stworzenia stref wspólnych (na przykład tych przeznaczonych do spotkań).

Do najważniejszych zalet takiego rozwiązania, zaliczyć można:

  • lepszą jakość komunikacji między pracownikami;
  • łatwość ustalania wspólnych celów i projektów;
  • większą dostępność menadżerów i liderów.

Równie popularną ideą w wielu nowoczesnych biurach jest tak zwane hot desking. Mowa tutaj o praktyce, w której pracownicy nie mają stałych przypisanych miejsc pracy. Zamiast tego, korzystają z dostępnych stacji roboczych w zależności od swoich potrzeb. Mogą to być biurka, stoły czy stanowiska komputerowe, które są udostępniane na zasadzie rotacji lub dostępności.

 

Ta praktyka sprzyja elastyczności w korzystaniu z przestrzeni biurowej. Możliwe jest dostosowanie pracy do różnych zadań i potrzeb, a także dostosowanie miejsca pracy do specyfiki danego dnia. Dzięki braku stałych miejsc pracy pracownicy mogą częściej zmieniać otoczenie i mieć okazję do interakcji z różnymi osobami w firmie, co może sprzyjać współpracy i innowacyjności.

Dlaczego podzielenie otwartych przestrzeni na funkcjonalne strefy jest tak ważne?

Odpowiednio zaprojektowane strefy funkcjonalne w firmie, mogą pomóc w zwiększeniu efektywności pracy. Każda strefa powinna zostać przypisana określonym rodzajom zadań lub czynności, co pozwala pracownikom skupić się na wykonywaniu pracy bez niepotrzebnych zakłóceń. Tworzenie obszarów wielofunkcyjnych w biurze sprzyja przede wszystkim aktywnościom, takim jak:  jak spotkania, praca zespołowa czy relaks. Strefy funkcjonalne mogą być zaprojektowane z myślą o ergonomicznym ustawieniu mebli, na przykład modułowe i mobilne używane meble biurowe, a także wyposażenia, co przyczynia się do poprawy komfortu pracy i zdrowia pracowników.

Podział przestrzeni na strefy może ponadto pomóc w zachowaniu odpowiedniej równowagi między obszarami prywatnymi a publicznymi. Na przykład, obszary przeznaczone na rozmowy telefoniczne lub prywatną pracę mogą być oddzielone przez ścianki biurowe od obszarów wspólnych, takich jak kawiarnie czy strefy spotkań.

Podziel się artykułem:

Komentarze

  • Brak komentarzy